به وب سايت شركت تهران ممتاز خوش آمديد
ENGLISH


 
 


رديف  نوع يخچال
1 يخچال ايستاده 1.0 متر با موتور 4/1 دانفوس آلمان ( تمام استيل يا رنگي )
2 يخچال ايستاده 1.2 متر با موتور 3/1 دانفوس آلمان ( تمام استيل يا رنگي )
3 يخچال ايستاده 1.5 متر با موتور 2/1 دانفوس آلمان ( تمام استيل يا رنگي )
4 يخچال ايستاده 2.0 متر با موتور 4/3 دانفوس آلمان ( تمام استيل يا رنگي )

 

2009 @ tehranmomtaz    SANADATA